ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

09:00-15:00 - Κώστας Σωτηρέλης
15:00-21:00 - Βασίλης Τσακαλίδης

ΤΡΙΤΗ

09:00-14:00 - Κώστας Σωτηρέλης
14:00-17:00 - Βασίλης Τσακαλίδης
17:00-21:00 - Zafiricious!

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-15:00 - Κώστας Σωτηρέλης
15:00-18:00 - Μάγδα Κουντουρουπάκη
18:00-21:00 - Βασίλης Τσακαλίδης

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-15:00 - Κώστας Σωτηρέλης
15:00-18:00 - Zafiricious!

18:00-21:00 - Βασίλης Τσακαλίδης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-15:00 - Κώστας Σωτηρέλης
15:00-21:00 - Βασίλης Τσακαλίδης

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:00-14:00 - Βασίλης Τσακαλίδης